Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>VSD získalo osvedčenie o zápise do zoznamu správcov
VSD získalo osvedčenie o zápise do zoznamu správcov

VSD získalo osvedčenie o zápise do zoznamu správcov

3.4.2017

Naša spoločnosť VSD je riadne zapísaná v zozname správcov bytových domov, v zmysle zákona NRSR č. 246/2015 Z.z.. Splnili sme tak zákonom a vyhláškou stanovené podmienky na výkon činnosti správa bytových domov. Osvedčenie nám vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky. Náš zápis v zozname správcov bytových domov nájdete na tejto stránke.

V súčasnej dobe je v Zozname správcov zapísaných menej ako 20 správcovský spoločností so sídlom v Bratislave, čo je oveľa menej ako skutočný počet. Zákon 246/2015 ukladá každej správcovskej spoločnosti povinnosť byť zapísaná v Zozname správcov bytových domov najneskôr do konca roka 2017. Pred zápisom do zoznamu správcov bytových domov je potrebné, aby aspoň jedna osoba z firmy absolvovala akreditované školenie zamerané na správu bytových domov.