Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>VSD je certifikovaná správcovská spoločnosť
VSD je certifikovaná správcovská spoločnosť

VSD je certifikovaná správcovská spoločnosť

14.3.2017

Úspešným absolvovaním programu Správa bytového fondu na Slovensku sa správcovská spoločnosť VSD zaradí medzi spoločnosti, ktoré si splnia svoju povinnosť na zápis do zoznamu správcov. Rozsah školenia bol veľký. Viac ako 100 hodín prednášok bolo zameraných na rôzne témy od právnych aspektov správy bytových domov po finančný a sociálny manažment. Niektoré z prednášok boli viac teoretické, iné boli naopak praktického charakteru. Niektoré prednášky dokonca prednášali odborníci z ministerstiev. Rovnako osožné boli aj profesionálne stretnutia s ostatnými správcami z Bratislavy, ukázalo sa, že niekedy čelíme podobným problémom.

Podľa zákona 246/2015 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, povinnosť byť zapísaná v Zozname správcov bytových domov najneskôr do konca roka 2017. Jednou z povinností pred zapísaním sa do zoznamu správcov bytových domov je, aby aspoň jedna osoba z firmy absolvovala akreditované školenie zamerané na správu bytových domov. Spoločnosti, ktoré si túto povinnosť nesplnia, nebudú môcť od 1.1.2018 vykonávať správu bytových domov ako predmet svojho podnikania.

Túto iniciatívu naša spoločnosť víta. Nebude na škodu, keď sa vlastníci bytov a nebytových priestorov budú môcť spoľahnúť na to, že ich správcovská spoločnosť je overená, certifikovaná a schopná spravovať bytové domy zodpovedne a na profesionálnej úrovni.