Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Ponuka správcovských služieb Ponuka správcovských služieb
83 domov
v našej správe
Dolu

naša ponuka, prečo práve my

nepretržitá starostlivosť

Odborná starostlivosť

 • Správca - technik osobne kontroluje technický stav domu a kvalitu upratovania minimálne jedenkrát za mesiac, v prípade potreby aj častejšie.
 • Správca - technik predkladá cenové ponuky s porovnaním jednotlivých dodávateľov a dozerá na činnosť všetkých dodávateľov.
 • Správca - technik má v každom vchode jednotlivých domov svoju poštovú schránku, v ktorej mu môžu vlastníci nechať svoje požiadavky a podnety k správe domu.
 • Správca - ekonóm vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby a vykonáva ďalšie ekonomické činnosti spojené so správou bytového domu.
 • Na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví správca - ekonóm vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.
renovacia

Spolupráca s vlastníkmi

 • Všetci vlastníci majú online prístup k dokumentom domu cez PORTÁL VLASTNÍKOV.
 • Počas stránkových hodín má každý vlastník možnosť osobne sa stretnúť so správcami a konzultovať s nimi technické a ekonomické záležitosti domu.
 • V každom vchode domu v našej správe je zverejnený informačný list, ktorý obsahuje priamy telefonický a emailový kontakt na správcu - technika a správcu - ekonóma.
 • Zástupcovia vlastníkov sú mesačne informovaní o financiách na účte domu a odsúhlasujú preplatenie dodávateľských faktúr z FÚaO.
 • Zástupcovia vlastníkov konzultujú so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti prevádzky domu,
 • správca - technik predkladá zástupcom vlastníkov všetky návrhy na opravy, údržbu, modernizáciu, alebo na hospodárnejší chod domu.
kvalitné služby

Benefity a kvalitné služby

 • Benefity k správe domov: nonstop havarijná služba po celý čas zadarmo, odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, plynoinštalácie a bleskozvodov počas prvých rokov zadarmo.
 • Ponúkame možnosť inštalovania elektronickej nástenky do vchodov.
 • Spoločnosti, s ktorými spolupracujeme vyberáme po dôkladnom posúdení tak, aby spĺňali za primerané finančné podmienky vysoké požiadavky na kvalitu nimi vykonávaných prác. V rámci správcovského balíka domom v našej správe vieme zabezpečiť ponuky spoločností s osvedčenými službami.
Mám záujem o informácie
Zavrieť
* Polia označené hviezdičkou su povinné