Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím

Dokumenty na stiahnutie

Vážení čitatelia a prispievatelia,
v tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty na stiahnutie.

 1. Návratka - poskytnutie osobných údajov k elektronickému hlasovaniu

  Túto návratku treba vyplniť a doručiť správcovi, aby ste mohli v budúcnosti hlasovať elektronicky.

 2. Odovzdávaci-preberací protokol pri zmene vlastníka

  Protokol slúži ako pomôcka pri odovzdaní a prevzatí bytu / nebytového priestoru pri zmene vlastníka.

 3. Podklad na vyplatenie drobných výdavkov

  Toto tlačivo musí byť vyplnené ak vlastníci požadujú preplatenie nejakých nákladov. Číslo účtu sa vypisuje v tvare IBAN.

 4. Potvrdenie o úhradách

  Toto potvrdenie vyžaduje Katastrálny úrad v prípade predaja bytu, alebo ak je vlastník žiadateľom o úver a pod.

  Potvrdenie o úhradách je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb a to sumou 4,80€ a vydávame ho výlučne vlastníkovi.

  Vzhľadom na skutočnosť, že ekonómky musia pred vydaním potvrdenia skontrolovať platobnú disciplínu vlastníka - žiadateľa, je v záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stránkových hodín. Po objednávke si vlastník osobne vyzdvihne potvrdenie v sídle spoločnosti VSD s.r.o., Trebišovská 3, Bratislava, počas stránkových hodín alebo po dohode s ekonómkou je možné aj mimo stránkových hodín.

 5. Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok spoločnosti VSD.

 6. Cenník

  Cenník výkonov inak neocenených v zmluve na výkon správy, platný od 1.7.2019.

 7. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993

  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v plnom znení.