Táto internetová stránka používa súbory cookie a ukladá anonymné informácie o vašej návšteve. Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie vo vašom zariadení a so zberom anonymných informácii o vašej návšteve.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Zavrieť

Dokumenty na stiahnutie

Vážení čitatelia a prispievatelia,
v tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty na stiahnutie.

 1. Odovzdávaci-preberací protokol pri zmene vlastníka

  Protokol slúži ako pomôcka pri odovzdaní a prevzatí bytu / nebytového priestoru pri zmene vlastníka.

 2. Podklad na vyplatenie drobných výdavkov

  Toto tlačivo musí byť vyplnené ak vlastníci požadujú preplatenie nejakých nákladov. Číslo účtu sa vypisuje v tvare IBAN.

 3. Potvrdenie o úhradách

  Toto potvrdenie vyžaduje Katastrálny úrad v prípade predaja bytu, alebo ak je vlastník žiadateľom o úver a pod.

  Potvrdenie o úhradách je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb a to sumou 3.- €.

  Vzhľadom na skutočnosť, že ekonómky musia pred vydaním potvrdenia skontrolovať platobnú disciplínu vlastníka - žiadateľa, je v záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stránkových hodín. Po objednávke si vlastník osobne vyzdvihne potvrdenie v sídle spoločnosti VSD s.r.o., Trebišovská 3, Bratislava, počas stránkových hodín alebo po dohode s ekonómkou je možné aj mimo stránkových hodín.

 4. Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok spoločnosti VSD.

 5. Cenník

  Cenník výkonov inak neocenených v zmluve na výkon správy, platný od 1.7.2019.

 6. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993

  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v plnom znení.

 7. Zákon o tepelnej energetike 657/2004

  Zákon o tepelnej energetike v plnom znení.

 8. Zákon o správcoch bytových domov 246/2015

  Zákon o správcoch bytových domov v plnom znení.

 9. Vyhláška 328/2015 k zákonu o správcoch bytových domov 246/2015

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20.11.2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov.

 10. Vyhláška 240/2016 k zákonu o tepelnej energetike 657/2004

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21.3.2016 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla,