Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím

O nás

Sídlo správcovskej spoločnosti VSD.

Spoločnosť VSD – vaša správa domu bola založená v roku 2001. Zámerom spoločnosti bola od začiatku správa bytových domov. V tom období domy spravovali zväčša transformované bytové podniky alebo bytové družstvá, ktoré sa držali starých zaužívaných postupov. Mnohí obyvatelia Bratislavy očakávali od správcu modernejší, prehľadnejší a ľudskejší prístup k oprave, údržbe a modernizácii ich domov, ktorého sa mnohokrát nedočkali a preto začali vlastníci bytov a nebytových priestorov zakladať spoločenstvá.

Pri zakladaní našej správcovskej spoločnosti sme mali predstavu o inom spôsobe správy, akú ponúkali ostatné správcovské spoločnosti. Našou ideou bolo spravovať bytové domy tak, ako keby boli spoločenstvom. Dali sme si za úlohu v každom dome, pod našou správou nájsť aktívnych vlastníkov, ktorí sa chcú podieľať na obnove ich domu a s ktorými (samozrejme po odsúhlasení ďalšími vlastníkmi) budeme pravidelne komunikovať o bežných potrebách a opravách domu. Našou snahou bolo, aby títo vlastníci, na základe mandátu od ostatných vlastníkov, boli aj pri výbere zhotoviteľov jednotlivých prác. A tiež, aby za odbornej technickej pomoci našich zamestnancov rokovali so zhotoviteľmi a predkladali im požiadavky ostatných vlastníkov, aby schvaľovali konečné financovanie bytového domu.

Náš prvý dom v správe bol, a stále je, pamiatkovo chránený, ale potreboval rekonštrukciu fasády.  Podobná rekonštrukcia bola v tedy pre správcov veľkou výzvou, pretože financovanie obnovy domov sa riešilo v tých časoch ťažko, naviac, keď fasáda domu bola pamiatkovo chránená. Za pomoci zástupcov vlastníkov sme na druhý rok zrealizovali rekonštrukciu fasády vrátane ornamentov, rekonštrukciu strechy a výmenu elektrických rozvodov.

Rok po založení spoločnosti sme mali v správe dvanásť domov. V roku 2005 sme spravovali už viac ako 40 bytových komplexov. V tom čase nám naše priestory na Jelačičovej ulici v Bratislave prestali vyhovovať. Hľadali sme nové priestory, v ktorých by sme  vlastníkom ponúkli lepšiu dostupnosť a komfort pri vybavovaní administratívy. Tieto priestory sme našli na Trebišovskej 3, kam sme sa v roku 2006 aj presťahovali.

Jeden z bytových domov v našej správe.

Presťahovaním sa do nových priestorov sme neskončili s modernizáciou našich služieb vlastníkom. Zakrátko sme spustili novú verziu našej webovej stránky. Neskôr sa požiadavky na informovanosť vlastníkov stále zvyšovali, a preto sme, ako jedna z prvých spoločnosti svojho druhu v Bratislave, vytvorili na našej webovej stránke sekciu portál vlastníkov. V tejto sekcii vlastníci nájdu všetky informácie o ich dome. Sú v nej zverejnené zápisnice zo schôdzí, bankové výpisy, zaúčtovanie fondu údržby a opráv, ponuky a mnoho iných informácií. Tento spôsob komunikácie vlastníci hneď ocenili, pretože rýchlo a ľahko s a cez internet dostanú k potrebným informáciám o svojom dome.

Od založenia spoločnosti VSD uplynulo niekoľko rokov. My sa ale naďalej chceme zlepšovať, prinášať kvalitnejšie a modernejšie služby naším zákazníkom v Bratislave a okolí. V rámci komunikácie a spolupráce s našimi zákazníkmi neustále prinášame nové impulzy, ktorých úlohou je spríjemniť bývanie, znižovať náklady na energie a služby a zároveň zvýšiť komfort vlastníkom v bytovom dome.