Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Portál vlastníkov > Chcem nahlásiť > Nahlásenie zmeny vlastníka bytu / nebytového priestoru

Nahlásenie zmeny vlastníka bytu / nebytového priestoru

Pri prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru je predávajúci resp. kupujúci povinný odovzdať správcovi domu preberací protokol s údajmi potrebnými na spracovanie vyúčtovania a následne na zaslanie vyúčtovania na novú adresu.

Preberací protokol by mal minimálne obsahovať
  • meno predávajúceho, presnú adresu, kam mu bude následne zasielaná korešpondencia, prípadne emailovú adresu,
  • meno kupujúceho, jeho korešpondenčnú adresu, telefón, email,
  • odpočty vodomerov studenej vody (SV), teplej úžitkovej vody (TÚV) a ak sú namontované aj odpočty pomerových meračov ústredného kúrenia (ÚK),
  • počty osôb užívajúcich byt v jednotlivých mesiacoch do doby predaja.
Nový vlastník je povinný pri prihlásení sa do správy osobne sa dostaviť do správcovskej spoločnosti a doniesť nasledujúce dokumenty
  • list vlastníctva,
  • preberací protokol (nakoľko sa stáva, že predávajúci sa v správcovskej spoločnosti už neodhlási a pošle len nového vlastníka).

Pri návšteve u nás v kancelárii nový vlastník nahlási počet osôb, ktoré budú obývať byt, korešpondenčnú adresu, telefón, email a ďalšie údaje.