Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Šintavská 6-10

Šintavská 6-10

Dom je v našej správe od 1.1.2004.
Dom bol daný do užívania v roku 1982.

Správca - technik:

Roman Vlnka
0908 731 640
spravca1@vsd.sk

Ekonómka:

Ing. Slávka Daňková
0948 833 524
ekonom3@vsd.sk

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • zateplenie obvodového plášťa vrátane strechy,
  • nové kopility,
  • hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia,
  • vlastnú plynovú kotolňu,
  • nové svietidlá v spoločných priestoroch,
  • moderný zvončekový systém,
  • magnetické kľúče na vstup,
  • zrekonštruovaný vstup do domu,
  • vymenené ležaté rozvody SV a TÚV,
  • modernizácia elektroinštalácie výťahov.