Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Zníženie úroku o desatinu ušetrí stovky eur
Zníženie úroku o desatinu ušetrí stovky eur

Zníženie úroku o desatinu ušetrí stovky eur

15.6.2020

Naša spoločnosť VSD sa snaží vlastníkom pomáhať aj nad rámec svojej zákonom stanovenej povinnosti. Ponúkame príklad. Bytový dom na Vyšehradskej ulici č. 11-15 v Bratislave získal v máji 2017 úver vo výške 187-tisíc eur na 20 rokov.

Išlo o doplnenie pôžičky zo ŠFRB na obnovu domu. V zmluve boli úroky 1,8 percenta fixované na tri roky. Po uplynutí tejto doby sme požiadali banku o ich zníženie. Vyhovela nám. V reči čísiel to znamená, že vlastníci platili doteraz 928,39 eur mesačne, odteraz budú platiť 919,66 €, čo je o takmer 9 eur menej. Ročne tak usporia viac ako 104 eur, za tri roky takmer 315 eur.

Úlohou správcovskej spoločnosti je spravovať majetok vlastníkov bytov. Ide najmä o administratívu, technické zabezpečenie, údržbu, zveľaďovanie domu a starostlivosť o financie. Najmä správne nakladanie s peniazmi vlastníkov je dôležitou činnosťou, pretože tvorí základ vzťahu obidvoch strán. Vďaka patrí aj pracovníkom Slovenskej sporiteľne.