Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Vyúčtovania za rok 2017 sú už odoslané
Vyúčtovania za rok 2017 sú už odoslané

Vyúčtovania za rok 2017 sú už odoslané

29.5.2017

Vypracovať vyúčtovania do termínu 31. mája je každoročná výzva pre celú našu spoločnosť. Aj keď by sa mohlo zdať, že pre skoršie vypracovanie vyúčtovania by stačilo len začať pracovať skôr, opak je pravdou a v praxi to nie je až také jednoduché. Pozrime sa spolu na to, prečo je to tak.

Príbeh každého vyúčtovania začína na začiatku kalendárneho roka zberom údajov od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí nahlasujú stavy osobomesiacov a vodomerov. Popri tom všetkom sa robia bežné odpisy meračov a zbierajú sa ďalšie informácie, z ktorých má vyúčtovanie vychádzať. Najneskoršie dodaným údajom sú vyúčtovacie faktúry za teplo od dodávateľov tepla, ktoré majú povinnosť poslať až k 30. aprílu. Správca následne odošle celkové náklady na teplo a teplú vodu spoločnostiam, ktoré rozpočítavajú náklady na kúrenie konečným vlastníkom bytov a nebytových priestorov, aby vypracovali rozúčtovanie. Keď dostaneme rozpočet, potom musia naše ekonómky ručne pozapisaovať do počítačov údaje z rozúčtovania. Aj keď by sa dnes už dalo čakať, že by sa ručné zapisovanie dalo automatizovať, opak je pravdou. Rôzne spoločnosti vypracovávajú rozúčtovania rôznym spôsobom a bežné sú aj chybne vypísané mená vo vyúčtovaniach, alebo iné nezrovnalosti.

Po vypracovaní posielame zástupcom vlastníkov krátke zostavy na kontrolu a až potom tlačíme a obálkujeme jednotlivé vyúčtovania, ktoré posielame poštou jednotlivým vlastníkom. Vyúčtovania posielame poštou preto, lebo nie je možné, aby správca roznosil všetky vyúčtovania osobne počas zostávajúcich dní na doručenie vyúčtovania.