Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>VSD získalo II. grant na úpravu zelene
VSD získalo II. grant na úpravu zelene

VSD získalo II. grant na úpravu zelene

30.5.2016

Z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov získala naša spoločnosť v poradí druhý grant na úpravu vnútrobloku pri DK Nivy na uliciach Pavlovova – Svätoplukova – Kulíškova. Ako uviedol správca z VSD Richard Valentovič: „V roku 2015 sme začali s revitalizáciou vnútrobloku za fyzickej a finančnej spoluúčasti komunity obyvateľov, ktorú sme však nedokončili z dôvodu nedostatku zdrojov a ničenia zelene neoprávnene parkujúcim vozidlom. Teraz dokončíme úpravy terénu, odstránime nerovnosti a zatrávnime celú plochu, dosadíme kvetiny a nášľapnými kamienkami zasypeme chodníky. To všetko spolu s dobrovoľníkmi a pod dohľadom záhradného architekta. Celkovú sumu 5800 eur tvorí grant 5000 € a 800 € zaplatí komunita obyvateľov domov, ktoré bezprostredne susedia s územím.

Dodajme ešte, že aktivita spoločnosti VSD s.r.o. ukazuje možnosti úpravy podobných vnútroblokov v rámci sídliska 500 bytov, ktoré by si zaslúžili nasledovníkov. Obyvatelia sa totiž neraz sťažovali, že zanedbaný priestor bol miestom výskytu potkanov zabývaných v jamách a prepadliskách, trávnaté plochy boli vysušené a neudržiavané a tmavé priestory slúžili vo večerných hodinách ako verejné WC pre návštevníkov domu kultúry a reštaurácie. Po ukončení prác sa miesto zmení z raja hlodavcov na kultúrne a kultivované prostredie slúžiace na prechádzku a oddych obyvateľov z blízkeho a vzdialeného okolia.