Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Únikové cesty v bytových domoch
Únikové cesty v bytových domoch

Únikové cesty v bytových domoch

18.6.2024

Nepodceňujte výzvy na upratanie únikových ciest

Únikové cesty v bytových domoch sú často prehliadané a nedocenené. A pritom majú zásadný význam pre bezpečnosť vlastníkov, resp. pre ľudí, ktorí dom obývajú. Neporiadok a prekážky na týchto trasách môžu mať katastrofálne následky v prípade núdze ako je napríklad požiar. Preto je nevyhnutné, aby sme nepodceňovali výzvy na ich pravidelné upratovanie a údržbu. Naši správcovia po obhliadkach obytných domov pod našou správou neraz konštatujú, že sme žiaľ, nepoučiteľní.

Na Slovensku upravuje otázku únikových ciest v bytových domoch predovšetkým zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého majú nielen spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia, ale aj vlastníci bytových domov povinnosť udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam. Ďalšou právnou normou v tejto oblasti je Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Upratovanie únikových ciest prispieva v neposlednom rade aj k celkovému komfortu bývania a pohody vlastníkov. Vedomie, že v prípade núdze sú k dispozícii čisté a prístupné únikové cesty zvyšuje pocit bezpečnosti a dôvery v správcov budovy. Tento aspekt nemôže byť podceňovaný, pretože priamo ovplyvňuje kvalitu života v bytovom dome.