Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Stali sme sa členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov
Stali sme sa členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Stali sme sa členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov

26.9.2018

VSD sa stala oficiálnym členom ZLSBD. Členstvo prináša výhody nielen nám, ale najmä našim klientom. Pracovníci našej správcovskej spoločnosti môžu využívať ponuku združenia, a to získavať informácie z oblasti bytového práva a ekonomiky pri riešení každodenných problémov v spravovaní domov.

Podľa slov Petra Plávalu, konateľa VSD, členstvo je výhodné najmä pre našich vlastníkov. „Odborníci z oblasti práva, ekonomiky a problematiky bytovej správy nám vedia poskytnúť cenné informácie a rady, ako skvalitniť naše služby. Som presvedčený, že členstvo pomôže napĺňať naše ciele, ktorými sú kvalitná a moderná správa domov a komfortné bývanie našich klientov.“

Z cieľov združenia vyberáme: ponúkať najmä praktické riešenia problémov pri správe, údržbe a obnove bytových domov. Pomáhať vlastníkom a správcom orientovať sa v legislatíve a právnych otázkach, v presadzovaní záujmov do legislatívnej podoby, v možnostiach financovania, účtovania ako aj v celkovej ekonomike a energetike bytového domu. Dôležitou časťou poradenstva sú aj riešenia narušených medziľudských vzťahov a komunikácia vlastníkov so správcom domu.