Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Školenie Efektívny správca
Školenie Efektívny správca

Školenie Efektívny správca

22.5.2023

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnila séria prednášok pre technických správcov bytových domov pod názvom Efektívny správca. Celkovo 12 sedení pripravilo združenie Podpora správy. Účastníci venovali veľkú časť stretnutia debatám a riešeniam názorných príkladov zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len zákon), ale aj základom z občianskeho a obchodného práva a niektorým technickým predpisom. Nahliadli aj do zákulisia práva pri vymáhaní nedoplatkov, havarijných služieb a učili sa predchádzať vyhoreniu a zvládať dlhodobý stres.

Správcovia, ktorí sa osobne stretávajú s vlastníkmi bytov zákon v niektorých paragrafoch považujú za proklientský. Konateľ VSD Peter Plávala k tomu uviedol, že v nejednom paragrafe prihliada na záujmy vlastníkov, na druhej strane však zodpovednosť za riešenie komplikovaných situácií je zákonnou povinnosťou správcu.

Dôkazom môže byť zodpovednosť za údržbu, revízie a opravy výťahov. V mnohých prípadoch nie sú vlastníci bytov z prízemia alebo z nižších poschodí ochotní znášať náklady, keď výťah nevyužívajú. Za jeho bezpečný a bezproblémový chod je však zodpovedný správca. Ten má síce právo a povinnosť v akútnych prípadoch výťah úplne odstaviť, toto však ani jedna zo strán nepovažuje za dobré riešenie. Naopak, riešením je správna prevencia, to znamená dobrá údržba a starostlivosť. Na strane druhej je toto zariadenie majetkom všetkých vlastníkov v dome, a preto musia všetci znášať náklady rovnakým dielom. Podobne býva komplikovaný aj výkon správy spoločných priestorov – strechy, terasy, hromadné garážové státia a podobne. „Neraz sa stáva, že jeden z vlastníkov využíva spoločné priestory na sklad alebo dokonca na podnikanie. Vlastníci v sebe nenájdu dosť odvahy vstupovať do sporu s ním a spoliehajú sa na správcu. Riešiť podobné prípady je mimoriadne náročné...“ dodáva P. Plávala.

Na školení sa hovorilo aj o vzťahu medzi vlastníkom a správcom. Psychológovia tvrdia, že správca musí byť v každom prípade k vlastníkovi ohľaduplný. „Áno, svojich zamestnancov, správcov jednotlivých bytových domov pod našou správou, sa vždy snažím nabádať, aby boli v komunikácii s vlastníkom pokojní a ústretoví. V nejednom prípade sú však vlastníci mimoriadne nepríjemní, až vulgárni, neochotní počúvať naše vysvetlenia a argumenty. Väčšina z nich chce svoj problém riešiť okamžite, bez ohľadu na komplikovanosť alebo nároky iných strán a najmä ostatných vlastníkov. Je potom ťažké v pokoji mu vysvetľovať, že pravda nemusí byť na jeho strane,“ uviedol P. Plávala.

K jednotlivým prednáškam zo školenia sa vrátime v ďalších článkoch.