Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Sekurisova 2-6

Sekurisova 2-6

Dom je v našej správe od 1.1.2012.
Dom bol daný do užívania v roku 1974.

Správca - technik:

Viera Homolková

Ekonómka:

ekonom 3

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • vymenené stúpacie rozvody vody, plynu a kanalizácie,
  • nové osvetlenie spoločných priestorov,
  • magnetické kľúče na vstup,
  • vymenené osvetlovacie telesá v spoločných priestoroch,
  • vymenené dvere pivničných priestorov,
  • vymaľované steny v spoločných priestoroch,
  • zrekonštruované prístupové schodisko,
  • merače s diaľkovým odpočtom.