Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu
Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19

17.3.2020

Vážení klienti,
vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia sa koronavírusu COVID-19 bola Slovenská republika nútená prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú aj na našu činnosť. Určite máte mnoho otázok ohľadom prevádzkovania našej činnosti, organizovania schôdzí a podobne.

Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili normálne fungovanie všetkých bytových domov v našej správe, vrátane dodávky vody, tepla, elektriky a plynu.

Združenia pre lepšiu správu bytových domov vydalo tlačovú správu obsahujúcu odporúčania pre všetky správcovské spoločnosti na Slovenku. Tieto opatrenia sú:

  1. Neorganizovanie domových schôdzí a písomného hlasovania
  2. Zatvorenie prevádzok správcovských kancelárií
  3. Pozor na podvodníkov s falošnými testami na COVID-19

Vzhľadom na bod 2. sú stránkové hodiny do odvolania zrušené. V prípade potreby nás prosím konktaktujte emailom, alebo telefonicky. Všetky vaše podnety riešime najrýchlejšie, ako vieme.

Chceli by sme vás najmä upozorniť na posledný bod. Aktuálna situácia ponúka mnoho možností pre podvodníkov, ktorí chcú podvodnými praktikami neoprávnene získať finančné prostriedky alebo obhliadnuť ten ktorý byt. Boli zaznamenané prípady, kedy sa podvodníci snažili dostať do bytov pod zámienkou vykonania testu obyvateľov na COVID-19. Testovanie obyvateľstva SR zatiaľ prebieha iba ak o to obyvateľ sám požiada a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a symptómy nákazy, prípadne ak s nakazeným prišiel do priameho kontaktu. Prosíme vás, buďte obozretní a zamedzte vstupu neznámych osôb do vchodov vašich domov.