Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

20.4.2016

Národná rada SR prijala nové zákony a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto tri nové zákony nahradia od 1.6.2016 Občiansky súdny poriadok. Samotné znenie zákona o vlastníctve bytov sa nezmenilo, zmenili sa jednotlivé odvolávky. Táto zmena zákona nadobúda účinnosť 1.6.2016.