Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Na neserióznosť doplácajú poctiví
Na neserióznosť doplácajú poctiví

Na neserióznosť doplácajú poctiví

14.12.2023

V zmysle platnej legislatívy (zákon NR SR č. 182/1993  Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, § 11, ods. 9) je každý vlastník povinný nahlásiť správcovi zmenu tzv. osobomesiacov, t. j. počet osôb, ktoré užívajú byt. Niektoré dodávané služby sa v ročnom zúčtovaní rozpočítavajú na základe počtu nahlásených osobomesiacov (často je to napríklad odvoz odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, využívanie výťahu, upratovanie spoločných priestorov...).

Ak je v bytovom dome nahlásených 100 osobomesiacov, ale skutočnosť je 120 (niektorí vlastníci nenahlásili správne údaje) a celkový náklad na rozpočítavanú službu je povedzme 1200 Eur, v takom prípade je pri nahlásených 100 osobomesiacoch cena za jeden osobomesiac 12 Eur, ale pri 120 osobomesiacoch by bola cena 10 Eur. V ročnom vyúčtovaní narastú náklady vlastníkom, ktorí poctivo nahlasujú správny počet osobomesiacov a naopak, vlastníci, ktorí uvedú nepravdivé údaje, majú nižšie náklady.  Dá sa teda povedať, že za neserióznosť niektorých vlastníkov v dome doplácajú všetci ostatní.