Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019
Konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019

Konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019

27.3.2019

V dňoch 21. a 22. marca sa zástupcovia našej spoločnosti Peter Plávala, Eva Plávalová a Dušan Bučič zúčastnili na Konferencii LEPŠIA SPRÁVA 2019. V Hoteli Sitno**** vo Vyhniach ich čakali zaujímavé prednášky o aktuálnych a pripravovaných legislatívnych zmenách a trendoch v správe bytov a nebytových priestorov, obnoviteľných zdrojoch energie, kvalite bývania a životného prostredia, ale aj technickom zabezpečení budov.

Na stretnutí prednášali odborníci z rôznych odvetví, ale aj právnici, napr. M. Perdík, M. Valachovič a O. Lieskovská. Hovorili o novele zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (o zmenách sme už písali v našich aktualitách). Záujmu zúčastnených sa však tešili aj informácie o pripravovanej novele spomínaného zákona (nadobudne účinnosť 01. 04. 2019), ktorá sa týka záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov (aj o týchto zmenách vás budeme včas informovať). „Prospešné bolo aj stretnutie s kolegami z iných správcovských spoločností. Máme totiž veľmi málo príležitostí vymieňať si názory a skúsenosti z našej práce. A práve výmena skúsenosti je nezaplatiteľnou možnosťou dozvedieť sa, ako postupovať pri riešení rôznych problémov pri správe budov. Niektorí vlastníci bytov majú na nás neraz veľmi prísne, často až nesplniteľné požiadavky. Vyhovieť im znamená neraz veľké úsilie,“ uviedol P. Plávala.