Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Kedy očakávať vyúčtovanie za rok 2020
Kedy očakávať vyúčtovanie za rok 2020

Kedy očakávať vyúčtovanie za byt za rok 2020

4.5.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s pandémiou mnohí správcovia avizujú, že ročné vyúčtovania za rok 2020 budú vlastníkom posielať neskôr.

Naša spoločnosť sa bude snažiť poslať vyúčtovania vlastníkom do konca mája, aj napriek tomu, že zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predĺžil termín zasielania vyúčtovaní do konca júla 2021. Naši klienti sú už zvyknutí na májový termín, nechceme ich sklamať. Mnohí vlastníci počítajú s tým, že im vrátime peniaze, ktoré využijú na letné dovolenky alebo na rôzne nákupy a podobne. Niektorí totiž úmyselne platia trochu viac, aby dostali preplatok pred letom. Pre vlastníkov s nedoplatkom je to naopak akési odloženie dlhu. Pre obidve skupiny platí, že nový zálohový predpis im vypočítame z vyúčtovania za predchádzajúci kalendárny rok.

Došlo v tohtoročných vyúčtovaniach k nejakým zmenám vo forme alebo obsahu? Ak áno, o aké konkrétne zmeny ide? Čo by si mali vlastníci skontrolovať vo vyúčtovaní?

Pri tohtoročných vyúčtovaniach z pohľadu obsahu nedošlo k žiadnym zmenám. Vo vyúčtovaní je potrebné si skontrolovať odpočet vodomerov, meračov tepla a počet osobomesiacov. Položky za služby sú rozpočítavané najmä podľa týchto ukazovateľov. Ak vlastník zistí chybu vo vyúčtovaní, mal by bezodkladne podať reklamáciu. Ešte pred podaním by si ale mal skontrolovať, či správne a či vôbec nahlásil všetky spomínané údaje správcovi. Údaje na rozúčtovaní totiž nemusia byť úplne správne v prípade, že správca sa k nim jednoducho nedostal a vo vyúčtovaní urobil kvalifikovaný odhad nákladov. Aj v takom prípade je správca povinný prijať reklamáciu.

Aké možnosti má vlastník, ktorému vyjde vysoký nedoplatok na teple či vode (napr. kvôli home office či zatvoreným školám), ak vie, že nedoplatok nezvládne zaplatiť včas či v celej výške naraz? Ako má postupovať a ako komunikujete s takýmito vlastníkmi?

V našej spoločnosti platí pravidlo, že každý vlastník môže požiadať o splátkový kalendár. Konzultujeme ho aj so zástupcami vlastníkov. Bavíme sa najmä o výške splátok, ale aj o celkovej dĺžke splátkového obdobia. Dôležité je zároveň, či vlastník v minulosti poctivo platil zálohové platby, alebo je chronickým neplatičom. Radíme všetkým vlastníkom v podobnej situácii, aby okamžite začali komunikovať so svojím správcom. Zatajovať sa, nepreberať poštu a nereagovať na zaslané výzvy, to nikam nevedie. Treba si uvedomiť, že ak dôjde k prípadnému vymáhaniu nedoplatku, náklady sa neúmerne zvyšujú. Vtedy je už naozaj neskoro začínať s komunikáciou so správcom.