Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Karloveská 29-35

Karloveská 29-35

Dom je v našej správe od 1.5.2022.
Dom bol daný do užívania v roku 1970.

Správca - technik:

Jarmila Laceková
0948 612 710
spravca2@vsd.sk

Ekonómka:

Lenka Grnáčová
0940 635 714
ekonom1@vsd.sk

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • pripravuje sa významná obnova domu, zateplenie, odstránenie systémových závad, výmena výťahov, výmena ZTI, plynu, elektroinštalácie a ďalšie opravy.