Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Karadžičova 53-55

Karadžičova 53-55

Dom je v našej správe od 1.1.2004.
Dom bol daný do užívania v roku 1958.

Správca - technik:

Viera Homolková

Ekonómka:

Renáta Konrádová

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • vymenené okná na vrchnom podlaží v spoločných priestoroch,
  • vymenená časť ležatého rozvodu studenej vody,
  • nové osvetlenie spoločných vstupných priestorov,
  • vymenené elektrické časti motora výťahu vo vchode č. 53,
  • celková oprava strechy,
  • pripravuje sa výmena elektroinštalácie a kanalizácie, výmena zvončekového systému.