Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Karadžičova 49-51

Karadžičova 49-51

Dom je v našej správe od 1.1.2004.
Dom bol daný do užívania v roku 1958.

Správca - technik:

Viera Homolková
0905 600 979
spravca3@vsd.sk

Ekonómka:

Lenka Grnáčová
0940 635 714
ekonom1@vsd.sk

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • oprava hydroizolácie strešného plášťa,
  • vymenený odtok dažďovej vody,
  • vymenené stúpacie rozvody vody vo vchode č. 49,
  • magnetické kľúče na vstup vo vchode č. 49,
  • nové poštové schránky vo vchode č. 49,
  • vymenená hlavná vchodová brána a brána do vnútrobloku vo vchode č. 49.