Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Hrobákova 32-40

Hrobákova 32-40

Dom je v našej správe od 1.11.2017.
Dom bol daný do užívania v roku 1980.

Správca - technik:

Roman Vlnka
0908 731 640
spravca1@vsd.sk

Ekonómka:

Lenka Grnáčová
0940 635 714
ekonom1@vsd.sk

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • nadstavba,
  • zateplenie obvodového plášťa,
  • plánuje sa v pokračovaní obnovy domu , oprava vstupov na bezbariérové, výmena vchodových brán, okien, výmena výťahov.