Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>ELENA – nový spôsob informovania vlastníkov
ELENA – nový spôsob informovania vlastníkov

Elektronická nástenka ELENA – nový spôsob informovania vlastníkov

13.9.2021

Naša správcovská spoločnosť urobila ďalší krok na ceste k modernej komunikácii so svojimi zákazníkmi – vlastníkmi bytov. V uplynulých dňoch sme v bytovom dome na Fedinovej ulici, číslo 16/A, v Bratislave, ako v prvom dome pod našou správou, nainštalovali tzv. elektronickú nástenku. Autori ju pomenovali ELENA (elektronická nástenka).

Ide o monitor umiestnený vo vchode do domu, na ktorom vlastníci nájdu potrebné a zaujímavé informácie od nás – od svojho správcu. Každý vlastník alebo návštevník domu sa tak nenáročnou formou dozvie aktuálne správy, oznamy, kontakty, stránkové hodiny, ale aj plánované revízie, údaje o domových schôdzach, poruchách, opravách, údržbe a podobne. Monitor zároveň ponúka aj údaje, ktoré sa menia každý deň – aktuálny čas a dátum, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, ale aj meno oslávenca, ktorý má v daný deň meniny. Veríme, že vlastníci ocenia tento spôsob prenosu informácií. Naša spoločnosť garantuje ich aktuálnosť, pretože všetky zmeny a nové údaje tam vkladá prostredníctvom internetu priamo z kancelárie na Trebišovskej ulici.