Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Ďalší 0% úver od ŠFRB
Ďalší 0% úver od ŠFRB

Ďalší 0% úver od Štátneho Fondu Rozvoja Bývania

14.1.2016

Vlastníci bytov v dome na ulici Kpt. Rašu 35-39 sa rozhodli pokračovať v modernizácii svojho domu. V roku 2011 svoj dom zateplili, teraz sa rozhodli zrekonštruovať rozvody elektriny a vody, výmeniť výťahy a okná v spoločných priestoroch a opraviť iné časti, resp. technické zázemie domu. Správca so zástupcami vlastníkov určili vhodný postup a následne celý plán predstavili na schôdzi vlastníkov. Vlastníci doplnili rozsah modernizácie a správca na základe ich splnomocnenia začal dodávať jednotlivé cenové ponuky. Zástupcovia vlastníkov spolu so správcom vybrali z predložených cenových ponúk najvýhodnejších dodávateľov. Potom sa zorganizovalo písomné hlasovanie, v ktorom vlastníci odsúhlasili spôsob financovania prostredníctvom úveru od ŠFRB a potvrdil sa výber dodávateľov. Žiadosť bola podaná v priebehu októbra 2015 a v januári 2016 sme dostali oznámenie o schválení výhodného úveru pre dom. Rekonštrukcia výrazne zvýši komfort vlastníkov a prispeje k modernému a príjemnému bývaniu v dome.