Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Certifikát: Kontrola technických zariadení budov
Certifikát: Kontrola technických zariadení budov

Certifikát: Kontrola technických zariadení budov

3.12.2012

Súčasná doba vyžaduje neustále zvyšovanie odborného vzdelania správcov. Technické zariadenia v domoch sú čoraz modernejšie a technicky náročnejšie. Z tohto dôvodu sme delegovali p. Petra Plávalu, aby sa zúčastnil kurzu o „Kontrole technických zariadení budov“. Uvedené školenie prinieslo spracovanie postupu pri vykonávaní pravidelných kontrol objektov a hlbšie zameranie sa na funkčnosť jednotlivých zariadení. Taktiež bol spracovaný podrobnejší postup pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok jednotlivých technických zariadení.