Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Ako je to s podporou od ŠFRB
Ako je to s podporou od ŠFRB

Ako je to s podporou od ŠFRB

11.2.2018

Vzhľadom na nesprávne názory niektorých prispievateľov v komentároch na našej stránke na Facebooku Vám prinášame niekoľko informácií, v ktorých porovnáme výrazy pôžička, úver a podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zmluvy o pôžičke alebo úvere totiž môžu byť pre laika podobné. V čom sú praktické rozdiely?

Zmluva o pôžičke predpokladá skôr jednorazovosť (niekto požičia peniaze niekomu, ale nemusia to byť iba peniaze). Ide zároveň o zmluvu reálnu, to znamená, ak nedôjde k odovzdaniu požičanej veci alebo peňazí pri uzavretí zmluvy, zmluva je v takom prípade neplatná. Zmluvu o úvere spravidla uzatvára podnikateľský subjekt ako veriteľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie úverov (banka, nebankový subjekt). Predmetom zmluvy o úvere sú vždy peniaze, avšak nemusí pritom dôjsť k odovzdaniu peňazí pri jej podpise. Môže ísť aj o záväzok veriteľa požičať dlžníkovi peniaze niekedy v budúcnosti a záväzok dlžníka peniaze veriteľovi vrátiť. Klasickým príkladom je hypotekárny úver, banka poskytne peniaze až po predložení v zmluve definovaných listín.

Na prípravu zmluvy o úvere sa používa vždy právna úprava Obchodného zákonníka, zmluva o pôžičke je upravená v Občianskom zákonníku. Tu ešte treba dodať, že ak sa požičiava jedinečná individuálna vec, napríklad obraz alebo šaty, nejde o pôžičku, ale o výpožičku, teda úplne iný typ zmluvy.

Podporu zo ŠFRB upravuje zákon č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zákon upravuje podmienky poskytovania podpory „štátu poskytovanej na účel uskutočnenia pomoci pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.“ Medzi úverom a podporou zo ŠFRB nie sú rozdiely. Ide prakticky o podporu vo forme úveru pri dodržiavaní zákonom stanovených podmienok. Zákon spomína aj výšku úroku, a to podľa účelu využitia finančných prostriedkov. Bezúročnú podporu poskytuje ŠFRB vtedy, ak žiadateľ použije prostriedky na tri typy činností spolu, napríklad na rekonštrukciu výťahu, na zateplenie a výmenu plynových rozvodov.podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania