Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Vyúčtovanie za byt: preplatok a nedoplatok
Vyúčtovanie za byt: preplatok a nedoplatok

Vyúčtovanie za byt: kedy očakávať preplatok a nedoplatok

12.6.2021

Dostali ste vyúčtovanie a neviete kedy môžete očakávať vrátenie preplatku alebo ako zaplatiť nedoplatok?

Mám nahlasovať číslo bankového účtu na zaslanie preplatku z vyúčtovania?

Nie je nutné opakovane nahlasovať rovnaké číslo bankového účtu každý rok po vyúčtovaní. Nahlásiť by ho mal vlastník, ktorý to neurobil už v minulosti. Samozrejme aj ten, kto v priebehu roka zmenil číslo svojho bankového účtu.

Prečo mi nepošlete preplatok na môj bankový účet, z ktorého platím mesačný zálohový predpis?

Bankové účty, z ktorých prichádzajú mesačné zálohové platby neevidujeme. Veľa vlastníkov platí zálohové platby z viacerých účtov alebo ich odvádza za nich niekto iný. Preto bez nahlásenia čísla bankového účtu preplatky neposielame.

Prečo mám na vyúčtovaní počiatočný stav konta k 1. januáru mínusový aj napriek tomu, že som nedoplatok v minulom roku uhradil?

Počiatočný stav k 1. januáru je totožný s výsledkom vyúčtovania z predchádzajúceho roku. To znamená, že ak k 31.12.2022 máte nedoplatok vo výške, napríklad 100 eur, budete mať rovnaký nedoplatok aj k 1.1.2023. Po doručení vyúčtovania za rok 2022 (napríklad v apríli alebo v máji 2023), ak nedoplatok uhradíte, táto platba sa pripočíta v deň úhrady, teda v roku 2023. Týmto dňom úhrady je vyrovnaný nedoplatok z vyúčtovania z roku 2022.

Čo mám robiť, ak mám nedoplatok? Môžem nedoplatok uhradiť aj na splátky?

U nás, v spoločnosti VSD, platí pravidlo, že každý vlastník môže požiadať o splátkový kalendár. Rokujeme o tom aj so zástupcami vlastníkov. Bavíme sa najmä o výške splátok, ale aj o celkovej dĺžke splátkového obdobia. Dôležité je zároveň, či vlastník v minulosti poctivo platil zálohové platby alebo je chronickým neplatičom. Rád by som poradil všetkým vlastníkom v podobnej situácii, aby okamžite začali komunikovať so správcom. Zatajovať sa, nepreberať poštu a nereagovať na zaslané výzvy, to nikam nevedie. Treba si uvedomiť, že ak dôjde k prípadnému vymáhaniu nedoplatku, náklady sa neúmerne zvyšujú. Vtedy je už naozaj neskoro začínať s komunikáciou so správcom.