Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Za elektriku v spoločných priestoroch neplatí každý rovnako
Za elektriku v spoločných priestoroch neplatí každý rovnako

Za elektriku v spoločných priestoroch neplatí každý rovnako

9.5.2024

Na začiatku roku 2023 sme ako správca bytových domov listom oslovili dodávateľa elektriky so žiadosťou o preradenie distribučnej sadzby v spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach domu z kategórie sadzieb mimo domácností (tých drahších) do sadzieb pre domácnosti (tzv. chránený subjekt). V niektorých prípadoch dodávateľ elektriky našu žiadosť zamietol z dôvodu, že na uvedených adresách eviduje odberné miesto so zmluvou o pripojení na podnikateľský subjekt. V bytových domoch to ale znamená, že ak v danom vchode je odber elektriky pre niektorý z bytov prihlásený na podnikateľský subjekt, nie je možné uplatniť zľavu na elektrine, ale pre všetkých vlastníkov platia zvýšené tarify za odber elektriny v spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach domu.

Zmeniť nevýhodné sadzby pre vlastníkov žiaľ nedokážeme ovplyvniť, pretože nemôžeme zasiahnuť do vlastníckych vzťahov v domoch pod našou správou.