VSD Aktuality a články https://www.vsd.sk/rss Aktuality a články o správe bytov a bytových domov. Zvýšenie cien za energie https://www.vsd.sk/zvysenie-cien-za-energie-2022 Na začiatku roka 2022 došlo na Slovensku ku zvýšeniu cien za energie. Z uvedeného dôvodu došlo aj k nárastu cien na výrobu tepla, ktorý ovplyvní mnohé slovenské domácnosti. %2022-01-26T22:43:22+01:00 https://www.vsd.sk/zvysenie-cien-za-energie-2022 PORTÁL VLASTNÍKOV – výborný pomocník https://www.vsd.sk/portal-vlastnikov-vyborny-pomocnik Počet zaregistrovaných klientov na PORTÁLI VLASTNÍKOV presiahol magickú hranicu 1 000. %2021-12-13T21:19:50+01:00 https://www.vsd.sk/portal-vlastnikov-vyborny-pomocnik Získali sme ďalší bezúročný úver od ŠFRB https://www.vsd.sk/ziskali-sme-dalsi-bezurocny-uver-od-sfrb Bytový dom pod našou správou na Haburskej ulici č. 33-47 v Bratislave získal podporu od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 099 990,- € s úrokovou sadzbou 0%. %2021-12-11T22:00:25+01:00 https://www.vsd.sk/ziskali-sme-dalsi-bezurocny-uver-od-sfrb Vo VSD môžete hlasovať elektronicky https://www.vsd.sk/vo-vsd-mozete-hlasovat-elektronicky Klienti VSD môžu využiť elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov cez PORTÁL VLASTNÍKOV. %2021-11-10T21:43:13+01:00 https://www.vsd.sk/vo-vsd-mozete-hlasovat-elektronicky Ako zmeniť správcu bytového domu https://www.vsd.sk/ako-zmenit-spravcu-bytoveho-domu Ste nespokojní so správou vášho bytového domu? Uvažujete o výmene správcu. Viete ako na to? %2021-09-22T21:07:37+02:00 https://www.vsd.sk/ako-zmenit-spravcu-bytoveho-domu ELENA – nový spôsob informovania vlastníkov https://www.vsd.sk/elena-novy-sposob-informovania-vlastnikov Naša správcovská spoločnosť urobila ďalší krok na ceste k modernej komunikácii so svojimi zákazníkmi – vlastníkmi bytov. V uplynulých dňoch sme v bytovom dome na Fedinovej ulici, číslo 16/A, v Bratislave, ako v prvom dome pod našou správou, nainštalovali tzv. elektronickú nástenku. Autori ju pomenovali ELENA (elektronická nástenka). %2021-09-13T22:02:09+02:00 https://www.vsd.sk/elena-novy-sposob-informovania-vlastnikov Ako sa staráme o výťahy? https://www.vsd.sk/ako-sa-starame-o-vytahy-u-nas Po nedávnej havárii výťahu v Bratislave, pri ktorej prišla o život mladá žena s dieťaťom sa vynorilo mnoho otázok. V akom stave sú výťahy u nás? Nehrozí ďalšie zlyhanie tohto zariadenia? %2021-07-10T18:45:49+02:00 https://www.vsd.sk/ako-sa-starame-o-vytahy-u-nas Životnosť panelákov https://www.vsd.sk/zivotnost-panelakov Slovenské médiá nedávno priniesli informáciu, že životnosť mnohých panelových domov na Slovensku sa bude pomaly končiť. Stavali ich pred 40-50 rokmi a podľa vtedajších architektov by mali vydržať 60 až 70 rokov. %2021-07-04T12:44:54+02:00 https://www.vsd.sk/zivotnost-panelakov Vyúčtovanie za byt: preplatok a nedoplatok https://www.vsd.sk/vyuctovanie-za-byt-preplatok-nedoplatok Dostali ste vyúčtovanie a neviete kedy môžete očakávať vrátenie preplatku alebo ako zaplatiť nedoplatok? %2021-06-12T19:21:58+02:00 https://www.vsd.sk/vyuctovanie-za-byt-preplatok-nedoplatok Kedy očakávať vyúčtovanie za rok 2020 https://www.vsd.sk/kedy-ocakavat-vyuctovanie-2020 Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s pandémiou mnohí správcovia avizujú, že ročné vyúčtovania za rok 2020 budú vlastníkom posielať neskôr. Naša spoločnosť sa bude snažiť poslať vyúčtovania vlastníkom do konca mája. %2021-05-04T22:17:13+02:00 https://www.vsd.sk/kedy-ocakavat-vyuctovanie-2020 Nový dom: Agátova 7/D https://www.vsd.sk/novy-dom-agatova-7d Od 1. januára 2021 pribudol do našej správy ďalší bytový dom. Ide o 78 bytov a 3 nebytové priestory na Agátovej ulici č. 7/D v Bratislave. %2021-02-12T21:11:19+01:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-agatova-7d Nový dom: Beniakova 2-12 https://www.vsd.sk/novy-dom-beniakova-2-12 Od 1. septembra 2020 pribudol do našej správy v poradí 75. objekt. Ide o 92 bytový, osemposchodový, dom na Beniakovej ulici č. 2-12 v Bratislave. Dom sa nachádza v časti Dlhé diely, v peknom prostredí nad Karlovou Vsou. %2020-09-09T21:14:10+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-beniakova-2-12 Zmena ceny vodného a stočného https://www.vsd.sk/zmena-ceny-vodneho-stocneho-august-2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 10.08.2020 právoplatné cenové rozhodnutie, ktorým určil ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. %2020-08-17T20:59:30+02:00 https://www.vsd.sk/zmena-ceny-vodneho-stocneho-august-2020 Zníženie úroku o desatinu ušetrí stovky eur https://www.vsd.sk/znizenie-uroku-o-desatinu-usetri-stovky-eur Znížením úroku na pôžičke pre dom Vyšehradská 11-15 sme ušetrili vlastníkom stovky eur. %2020-06-15T21:17:41+02:00 https://www.vsd.sk/znizenie-uroku-o-desatinu-usetri-stovky-eur Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu https://www.vsd.sk/opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia sa koronavírusu COVID-19 bola Slovenská republika nútená prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú aj na našu činnosť. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili normálne fungovanie všetkých bytových domov v našej správe, vrátane dodávky vody, tepla, elektriky a plynu. %2020-03-17T13:17:31+01:00 https://www.vsd.sk/opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu Ako sa vyhnúť vysokým nedoplatkom za vodu https://www.vsd.sk/ako-sa-vyhnut-vysokym-nedoplatkom-za-vodu Doručili vám už vyúčtovanie za minulý rok? Máte vysoké nedoplatky za vodu? Chcete podať reklamáciu? Máte na ňu 30 dní. Skôr než ju podáte, skúste sa chvíľu zamyslieť. Odborníci tvrdia, že ročné vyúčtovanie nákladov za dodávku teplej a studenej úžitkovej vody odráža spotrebiteľské správanie užívateľov bytov za predchádzajúci rok. Znamená to, že v drvivej väčšine prípadov si za vysoké odbery vody môžu sami spotrebitelia a vysoké nedoplatky sú oprávnené. %2019-06-11T09:33:44+02:00 https://www.vsd.sk/ako-sa-vyhnut-vysokym-nedoplatkom-za-vodu Konferencia LEPŠIA SPRÁVA 2019 https://www.vsd.sk/konferencia-lepsia-sprava-2019 V dňoch 21. a 22. marca sa zástupcovia našej spoločnosti Peter Plávala, Eva Plávalová a Dušan Bučič zúčastnili na Konferencii LEPŠIA SPRÁVA 2019. V Hoteli Sitno**** vo Vyhniach ich čakali zaujímavé prednášky o aktuálnych a pripravovaných legislatívnych zmenách a trendoch v správe bytov a nebytových priestorov, obnoviteľných zdrojoch energie, kvalite bývania a životného prostredia, ale aj technickom zabezpečení budov. %2019-03-27T19:45:53+01:00 https://www.vsd.sk/konferencia-lepsia-sprava-2019 Plagáty do vašich vchodov https://www.vsd.sk/plagaty-do-vasich-vchodov V týchto dňoch sme začali roznášať plagáty do všetkých vchodov v domoch pod našou správou. Spolu s vianočným želaním na nich nájdete aj stránkové hodiny počas blížiacich sa sviatkov a krátky oznam. Veríme, že zvládnete predvianočný zhon a užijete si atmosféru prichádzajúcich Vianoc. %2018-12-19T20:10:24+01:00 https://www.vsd.sk/plagaty-do-vasich-vchodov Spoločenstvo alebo profesionálna správcovská spoločnosť https://www.vsd.sk/spolocenstvo-alebo-spravcovska-spolocnost Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje vlastníkom dva spôsoby správy bytov, resp. nebytových priestorov. Môžu si založiť spoločenstvo vlastníkov alebo správu prenechajú profesionálnej správcovskej spoločnosti. Čo je výhodnejšie? Aký je rozdiel medzi obidvomi možnosťami? %2018-11-20T18:44:00+01:00 https://www.vsd.sk/spolocenstvo-alebo-spravcovska-spolocnost Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov Od 1. novembra tohto roku platí novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len zákon). Prináša viacero zmien, ktoré ovplyvnia chod domu, rozhodovanie vlastníkov a prijímanie uznesení. %2018-11-04T13:49:03+01:00 https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov Spúšťame novú verziu PORTÁLU VLASTNÍKOV https://www.vsd.sk/spustame-novu-verziu-portalu-vlastnikov V polovici novembra 2018 (od 12.11.2018) spustíme novú verziu portálu vlastníkov. Nová verzia prináša nové funkcie, sprehľadňuje dokumenty, ale najmä zvyšuje bezpečnosť údajov. %2018-10-22T18:27:20+02:00 https://www.vsd.sk/spustame-novu-verziu-portalu-vlastnikov Stali sme sa členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov https://www.vsd.sk/stali-sme-sa-clenmi-zdruzenia-pre-lepsiu-spravu-bytovych-domov VSD sa stala oficiálnym členom ZLSBD. Členstvo prináša výhody nielen nám, ale najmä našim klientom. Pracovníci našej správcovskej spoločnosti môžu využívať ponuku združenia, a to získavať informácie z oblasti bytového práva a ekonomiky pri riešení každodenných problémov v spravovaní domov. Veríme, že členstvo pomôže napĺňať naše ciele, ktorými sú kvalitná a moderná správa domov a komfortné bývanie našich klientov. %2018-09-26T19:38:34+02:00 https://www.vsd.sk/stali-sme-sa-clenmi-zdruzenia-pre-lepsiu-spravu-bytovych-domov Na čo nezabudnúť pred dovolenkou https://www.vsd.sk/na-co-nezabudnut-pred-odchodom-na-dovolenku O tom ako zabezpečiť byt pred odchodom na dovolenku sme na našej stránke písali už niekoľkokrát. Nikdy však nezaškodí pripomenúť si najdôležitejšie zásady, na ktoré nesmiete za žiadnych okolností zabudnúť. %2018-07-10T23:52:19+02:00 https://www.vsd.sk/na-co-nezabudnut-pred-odchodom-na-dovolenku Pre vyúčtovanie už nemusíte chodiť na poštu, prinesie Vám ho kuriér priamo domov https://www.vsd.sk/vyuctovanie-nemusite-chodit-na-postu-prinesie-vam-ho-kurier Po novom Vám kuriérska služba donesie vyúčtovanie za rok 2017 priamo domov. Kuriér Vám ju v poobedných hodinách prinesie priamo domov. %2018-05-15T20:31:59+02:00 https://www.vsd.sk/vyuctovanie-nemusite-chodit-na-postu-prinesie-vam-ho-kurier Úver od ŠFRB pre Nejedlého 10 https://www.vsd.sk/uver-sfrb-nejedleho-10 Vlastníkom bytov na Nejedlého 10 v Bratislave prinášame dobrú správu, dostali sme oznámenie o priznaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. %2018-04-23T20:40:55+02:00 https://www.vsd.sk/uver-sfrb-nejedleho-10 Nové nariadenie a nový zákon o ochrane osobných údajov https://www.vsd.sk/nove-nariadenie-a-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov Presne 25.5.2018 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a nový zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Zároveň končí platnosť zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. %2018-03-06T19:07:51+01:00 https://www.vsd.sk/nove-nariadenie-a-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov Poisťovňa Allianz SP – váš svet istoty https://www.vsd.sk/poistovna-allianz-sp-vas-svet-istoty Allianz SP je dlhoročným partnerom spoločnosti VSD. Spolupracujeme najmä preto, že poisťovňa ponúka balíky najlacnejších a najvýhodnejších poistiek, veľký základný rozsah poistného krytia, a tiež rozsiahle množstvo dôležitých pripoistení. %2018-02-22T12:53:56+01:00 https://www.vsd.sk/poistovna-allianz-sp-vas-svet-istoty Ako je to s podporou od ŠFRB https://www.vsd.sk/ako-je-to-s-podporou-od-sfrb Vzhľadom na nesprávne názory niektorých prispievateľov v komentároch na našej stránke na Facebooku Vám prinášame niekoľko informácií, v ktorých porovnáme výrazy pôžička, úver a podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zmluvy o pôžičke alebo úvere totiž môžu byť pre laika podobné. V čom sú praktické rozdiely? %2018-02-11T12:16:26+01:00 https://www.vsd.sk/ako-je-to-s-podporou-od-sfrb Výsledky súťaže Skrášli si dom a vyhraj 300€ https://www.vsd.sk/vysledky-sutaz-skrasli-si-dom-a-vyhraj-300-eur Vo štvrtok (21.12.2017) sme odovzdali výhry v našej vianočnej súťaži, ktorú sme organizovali v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom. Prvé miesto a výhru 300€ získal Marek Sehnal, ktorý odfotil výzdobu vo vchode na Komárnickej ulici č. 40. Druhé miesto a výhru 100€ získala Natália Škvareninová z Miletičovej ulice č. 29. %2017-12-26T17:40:56+01:00 https://www.vsd.sk/vysledky-sutaz-skrasli-si-dom-a-vyhraj-300-eur Zopár tipov, ako si skrášliť balkón, vchod alebo dom a vyhrať 300€ https://www.vsd.sk/zopar-tipov-ako-si-skraslit-balkon-vchod-alebo-dom-a-vyhrat-300-eur Ak ste romantický typ človeka, máte radi poriadok, alebo si potrpíte na zaujímavú výzdobu vo svojom byte alebo dome, prinášame Vám niekoľko rád, ako si skrášliť balkón, vchod alebo dom počas najkrajších sviatkov v roku. Vianoce ponúkajú veľké množstvo možností, ako si peknou výzdobou skrášliť svoje okolie a spríjemniť chvíle v kruhu najbližších. %2017-12-06T09:32:06+01:00 https://www.vsd.sk/zopar-tipov-ako-si-skraslit-balkon-vchod-alebo-dom-a-vyhrat-300-eur Podpora od ŠFRB pre Markovu 5 https://www.vsd.sk/podpora-od-sfrb-pre-markovu-5 Markova 5, dom v našej správe, dostal podporu s 0% úrokom od Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu rozvodov a spoločných priestorov domu. %2017-08-31T19:22:01+02:00 https://www.vsd.sk/podpora-od-sfrb-pre-markovu-5 Dušan Bučič získal osvedčenie na výkon správy bytových domov https://www.vsd.sk/dusan-bucic-ziskal-osvedcenie-na-vykon-spravy-bytovych-domov Už aj druhý z konateľov spoločnosti VSD, Dušan Bučič, získal osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU. %2017-06-01T08:41:42+02:00 https://www.vsd.sk/dusan-bucic-ziskal-osvedcenie-na-vykon-spravy-bytovych-domov Vyúčtovania za rok 2017 sú už odoslané https://www.vsd.sk/vyuctovania-za-rok-2017-su-uz-odoslane Ako po minulé roky, tak aj v roku 2017 boli hlavnou témou mája vyúčtovania. A ako každý rok, aj tento rok sme vyúčtovania úspešne zvládli vypracovať načas. %2017-05-29T14:15:24+02:00 https://www.vsd.sk/vyuctovania-za-rok-2017-su-uz-odoslane VSD získalo osvedčenie o zápise do zoznamu správcov https://www.vsd.sk/vsd-ziskalo-osvedcenie-o-zapise-do-zoznamu-spravcov Od 24.3.2017 je správcovská spoločnosť VSD s.r.o. riadne zapísaná v zozname správcov bytových domov. %2017-04-03T08:20:00+02:00 https://www.vsd.sk/vsd-ziskalo-osvedcenie-o-zapise-do-zoznamu-spravcov Spúšťame službu BEZPEČNÝ PREDAJ https://www.vsd.sk/spustame-sluzbu-bezpecny-predaj Ak sa chystáte predať, alebo prenajať byt, ponúkame Vám pomoc. Úlohou novej služby pod názvom Bezpečný predaj je ochrániť Vás, ako predajcu alebo nájomcu, pred podvodníkmi, ktorý dokážu zneužiť Vašu neznalosť realitnej problematiky. V spolupráci so spoločnosťou Poláčik, maklérska kancelária chceme predchádzať podvodným prevodom a tiež stratám finančných prostriedkov, ktoré vznikajú zo zlých zmlúv. %2017-03-29T20:52:49+02:00 https://www.vsd.sk/spustame-sluzbu-bezpecny-predaj Nový reklamačný poriadok spoločnosti VSD https://www.vsd.sk/novy-reklamacny-poriadok Zverejnili sme nový reklamačný poriadok a postup pre nahlasovanie reklamácii. %2017-03-28T21:31:34+02:00 https://www.vsd.sk/novy-reklamacny-poriadok VSD je certifikovaná správcovská spoločnosť https://www.vsd.sk/vsd-je-certifikovana-spravcovska-spolocnost Konateľ správcovskej spoločnosti VSD, Peter Plávala, získal osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania. %2017-03-14T08:31:53+01:00 https://www.vsd.sk/vsd-je-certifikovana-spravcovska-spolocnost Vyšehradská 11-15 dostala podporu zo ŠFRB https://www.vsd.sk/vysehradska-11-15-dostala-podporu-zo-sfrb Dom v našej správe na Vyšehradskej ulici 11-15 získal od Štátneho fondu rozvoja bývania podporu vo výške 986 580€ s úrokovou sadzbou 0%. %2017-01-04T08:43:08+01:00 https://www.vsd.sk/vysehradska-11-15-dostala-podporu-zo-sfrb Ocenenie majstrovstva umelcov https://www.vsd.sk/ocenenie-majstrovstva-umelcov Konatelia našej spoločnosti sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení laureátov prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2016. %2016-12-13T18:47:54+01:00 https://www.vsd.sk/ocenenie-majstrovstva-umelcov Nočnú ulicu snímal takmer minútu https://www.vsd.sk/nocnu-ulicu-snimal-takmer-minutu Fotosúťaž, ktorú sme vyhlásili v júni tohto roku, sa nedávno skončila víťazstvom Jozefa Šebestu zo Senice. Konatelia našej spoločnosti sa rozhodli, že udelia ešte jednu zvláštnu cenu, a to za najkrajšiu prihlásenú fotografiu. %2016-09-21T21:25:01+02:00 https://www.vsd.sk/nocnu-ulicu-snimal-takmer-minutu Bratislavskú fotosúťaž vyhral Seničan https://www.vsd.sk/bratislavsku-fotosutaz-vyhral-senican Prázdninovú fotosúťaž našej spoločnosti o najlepšiu fotografiu domu v správe VSD paradoxne nevyhral Bratislavčan, ale Seničan. Stal sa ním štyridsaťjedenročný Jozef Šebesta, ktorého fotografia získala až 199 klikov na facebookovej stránke VSD. Výhru si prebral spolu s manželkou Lilien. %2016-09-13T18:52:27+02:00 https://www.vsd.sk/bratislavsku-fotosutaz-vyhral-senican 5 tipov ako odfotiť výnimočnú fotku domu a vyhrať s nami tablet! https://www.vsd.sk/5-tipov-ako-odfotit-vynimocnu-fotku-domu Fotografovanie budovy, či už je historická, novodobá, zničená, alebo zrekonštruovaná môže byť veľkou výzvou. Presne takúto výzvu si pre vás pripravilo VSD. %2016-08-04T20:30:21+02:00 https://www.vsd.sk/5-tipov-ako-odfotit-vynimocnu-fotku-domu Ako zabezpečiť svoj byt pred odchodom na dovolenku? https://www.vsd.sk/ako-zabezpecit-svoj-byt-pred-odchodom-na-dovolenku Dovolenky sú v plnom prúde. Ak sa na tú Vašu ešte len chystáte, prečítajte užitočné rady, ako zabezpečiť byt pred nepríjemnými haváriami, ktoré Vám môžu dovolenku nielen znepríjemniť, ale dokonca aj úplne prerušiť. %2016-07-20T10:55:00+02:00 https://www.vsd.sk/ako-zabezpecit-svoj-byt-pred-odchodom-na-dovolenku Dana Kyselová odišla do dôchodku https://www.vsd.sk/dana-kyselova-odisla-do-dochodku Naša dlhoročná kolegyňa, Dana Kyselová, odišla do dôchodku. %2016-07-05T11:41:20+02:00 https://www.vsd.sk/dana-kyselova-odisla-do-dochodku ŠFRB podporil ďalší dom v správe VSD https://www.vsd.sk/sfrb-podporil-dalsi-dom-v-sprave-vsd Dom v našej správe na Rajčianskej ulici 24-28 získal od Štátneho fondu rozvoja bývania úver vo výške viac ako 72-tisíc eur s úrokovou sadzbou 0,5%. %2016-06-21T08:45:03+02:00 https://www.vsd.sk/sfrb-podporil-dalsi-dom-v-sprave-vsd Kedy očakávať vyúčtovanie? https://www.vsd.sk/kedy-ocakavat-vyuctovanie V tomto článku by sme radi zodpovedali otázky niektorých našich klientov ohľadom ročných vyúčtovaní a termínov s nimi spojenými, ktoré nám boli položené prostredníctvom našej Facebookovej stránky. %2016-06-13T19:17:10+02:00 https://www.vsd.sk/kedy-ocakavat-vyuctovanie VSD získalo II. grant na úpravu zelene https://www.vsd.sk/vsd-ziskalo-ii-grant-na-upravu-zelene Pre našich klientov sme získali grant na úpravu zelene v okolí domu kultúry Nivy vo výške 5000€. Úpravy terénu sme vykonávali za pomoci dobrovoľníkov a pod dohľadom záhradného architekta. %2016-05-30T19:52:14+02:00 https://www.vsd.sk/vsd-ziskalo-ii-grant-na-upravu-zelene VSD s novým dizajnom https://www.vsd.sk/vsd-s-novym-dizajnom V pondelok 9.5.2016 sme spustili novú verziu našej webstránky, ktorá vám uľahčí prístup k informáciám. %2016-05-09T12:47:00+02:00 https://www.vsd.sk/vsd-s-novym-dizajnom Nový dom: Povraznícka 5-7 https://www.vsd.sk/novy-dom-povraznicka-5-7 Vlastníci domu na Povrazníckej ulici číslo 5 a 7 sa pridali k domom v našej správe. %2016-05-05T14:12:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-povraznicka-5-7 Rozhovor v rádiu Regina https://www.vsd.sk/rozhovor-v-radiu-regina V pondelok (2.5.2016), v rámci relácie Spotrebitelia, odvysielali rozhovor s konateľom spoločnosti VSD Petrom Plávalom. %2016-05-03T13:07:00+02:00 https://www.vsd.sk/rozhovor-v-radiu-regina Nový dom: Včelárska 22-24 https://www.vsd.sk/novy-dom-vcelarska-22-24 Počet domov v našej správe sa opäť rozrástol. %2016-05-02T14:12:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-vcelarska-22-24 Nový dom: Kozia 24 https://www.vsd.sk/novy-dom-kozia-24 Od 1.6.2016 sa počet domov v našej správe opäť rozrastie. %2016-05-02T14:11:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-kozia-24 Nový dom: Haanova 16-26 https://www.vsd.sk/novy-dom-haanova-16-26 Na základe rozhodnutia vlastníkov sa počet domov v našej správe opäť rozrástol. %2016-04-25T14:10:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-haanova-16-26 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov-2016 Prijatím nových zákonov o Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku a Správneho súdneho poriadku sa aktualizuje aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. %2016-04-20T14:11:00+02:00 https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov-2016 Ďalší 0% úver od ŠFRB https://www.vsd.sk/dalsi-0-percentny-uver-od-sfrb Dom na ulici Kpt. Rašu 35-39 získal 0% úver od ŠFRB na výmenu inžinierskych sietí, okien, výťahov... %2016-01-14T11:48:00+01:00 https://www.vsd.sk/dalsi-0-percentny-uver-od-sfrb Tri grácie pobavili klientov a pracovníkov VSD https://www.vsd.sk/vianocne-divadelne-predstavenie Pre našich klientov a priaznivcov sme pripravili vianočné stretnutie v Štúdiu L+S. %2015-12-12T13:10:01+01:00 https://www.vsd.sk/vianocne-divadelne-predstavenie Oznam: zmena stránkových hodín https://www.vsd.sk/oznam-zmena-strankovych-hodin-2015 Vážení vlastníci, z dôvodu skvalitnenia služieb rozširujeme stránkové hodiny tak, aby sme mohli zabezpečiť plynulý chod spracovávania Vašich požiadaviek. %2015-10-12T20:53:00+02:00 https://www.vsd.sk/oznam-zmena-strankovych-hodin-2015 Nový zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov https://www.vsd.sk/novy-zakon-o-spravcoch-bytovych-domov-2015 NR SR schválila zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. %2015-09-23T20:51:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-zakon-o-spravcoch-bytovych-domov-2015 Nový dom: Hlaváčikova 16-18 https://www.vsd.sk/novy-dom-hlavacikova-16-18 Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu na Hlaváčikovej ulici číslo 16 a 18 sa počet domov v našej správe opäť rozrastie. %2015-09-21T20:47:00+02:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-hlavacikova-16-18 Nový dom: Uhrová 4 https://www.vsd.sk/novy-dom-uhrova-4 Ďalší dom v našej správe. Vlastníci domu na Uhrovej ulici číslo 4 v Bratislave, dňa 23.2.2015, na svojej schôdzi odsúhlasili, že ich dom bude spravovať VSD s.r.o. Dom prevezmeme do správy od 1.3.2015. %2015-02-24T20:48:00+01:00 https://www.vsd.sk/novy-dom-uhrova-4 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 205/2014 https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov-2014 Národná rada SR prijala zákon č. 205/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1.10.2014. V krátkych bodoch vám prinášame informácie o tom, čo táto novela prináša. %2014-10-07T15:04:00+02:00 https://www.vsd.sk/novela-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov-2014 Certifikát: Príprava na skúšku zodpovednej osoby https://www.vsd.sk/certifikat-priprava-na-skusku-zodpovednej-osoby Na základe zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štatutár našej spoločnosti zúčastnil 2.4.2014 školenia „Príprava na skúšku zodpovednej osoby“. %2014-04-04T16:59:00+02:00 https://www.vsd.sk/certifikat-priprava-na-skusku-zodpovednej-osoby Certifikát: Kontrola technických zariadení budov https://www.vsd.sk/certifikat-kontrola-technickzch-zariadeni-budov Súčasná doba vyžaduje neustále zvyšovanie odborného vzdelania správcov, preto sme delegovali p. Petra Plávalu, aby sa zúčastnil kurzu o „Kontrole technických zariadení budov“. %2012-12-03T16:44:00+01:00 https://www.vsd.sk/certifikat-kontrola-technickzch-zariadeni-budov Spustenie PORTÁLU VLASTNÍKOV https://www.vsd.sk/spustenie-portalu-vlastnikov Spúšťame novú sekciu stránky - PORTÁL VLASTNÍKOV. V sekcii PORTÁL VLASTNÍKOV sa vy, naši klienti, dozviete všetky potrebné informácie o správe vášho domu. %2012-03-01T16:30:00+01:00 https://www.vsd.sk/spustenie-portalu-vlastnikov