Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Nový zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov
Nový zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov

Nový zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov

23.9.2015

Národná rada SR schválila zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa našej spoločnosti plne dotýka, nakoľko upravuje podmienky výkonu činnosti správcov, ktorí spravujú bytové domy. Jeho znenie zmenilo a doplnilo aj zákon č. 182/1993 najmä v otázke kto a za akých podmienok môže vykonávať predsedu spoločenstiev. K zákonu o správcoch ešte pribudne vykonávacia vyhláška o vzdelávaní zodpovednej osoby.