Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Kedy očakávať vyúčtovanie?
Kedy očakávať vyúčtovanie?

Kedy očakávať ročné vyúčtovanie za byt?

13.6.2016

V posledných dňoch sa na našej Facebookovej stránke rozbehla diskusia o odosielaní vyúčtovaní a termínoch spojených s odosielaním a doručovaním vyúčtovaní. V tomto článku by sme vám radi zodpovedali na položené otázky a priblížili vám našu každoročnú prácu na vyúčtovaniach.

Ročné vyúčtovanie za byt je dokument, ktorý každoročne správca doručuje všetkým vlastníkom bytov v domoch, ktoré spravuje. Ročné vyúčtovanie od našej spoločnosti obsahuje nie len zaplatenú sumu a výšku preplatku, alebo nedoplatku, ale aj úplný výpis poplatkov zaplatených vlastníkom bytu a rozpočítané platby za spotrebované teplo, vodu, elektriku, plyn, kanalizáciu a ďalšie položky. Na základe vyúčtovania si môže vlastník buď vyžiadať vyplatenie preplatku, alebo sa dozvie, aký nedoplatok musí zaplatiť.

Rovnako má každý vlastník právo si vyúčtovanie skontrolovať a v prípade podozrenia na chybu vo vyúčtovaní ho reklamovať. Občas sa stane, že vo vyúčtovaní je skutočne chyba, zväčša vo forme preklepu. Preto sme vždy radi, ak majú naši klienti pochopenie pre takéto drobné chyby, veď mýliť sa je ľudské a ročne spracovávame viac ako 4 500 vyúčtovaní. V prípade, že sa vo vyúčtovaní chyba skutočne vyskytne je nutné opraviť a prerobiť všetky vyúčtovania v danom dome, preto sú všetky vyúčtovania niekoľkokrát kontrolované.

Pripraviť vyúčtovania nie je jednoduchá úloha pre všetky ekonómky vo VSD. Slovami Evy Plávalovej, konateľky a hlavnej ekonómky: „Spracovanie vyúčtovania sa začína pri podkladoch od vlastníkov bytov. Od vlastníkov potrebujeme dodať počty osobomesiacov, stavy vodomerov a meračov tepla, aby sme vedeli pripraviť vyúčtovania.“ Všetci vlastníci majú možnosť stavy vodomerov a osobomesiace nahlásiť elektronicky pomocou formuláru na našej stránke, telefonicky, počas stránkových hodín, alebo poštou. „V prípade, že aspoň jeden vlastník z domu nenahlási stavy vodomerov, meračov tepla, alebo osobomesiace, príprava vyúčtovania sa komplikuje. V tomto prípade sa snažíme vlastníka kontaktovať telefonicky, aby sme sa dostali k potrebným údajom. Nie vždy je to jednoduché,“ dodáva Eva Plávalová.

Prvé vyúčtovania boli odoslané už v priebehu marca. Odoslané boli vyúčtovania domov, kde boli dodané  všetky podklady a preto sme mali možnosť vyúčtovania pripraviť na čas. Niektoré vyúčtovania boli odoslané až 31 mája poštou, ale doporučene a prvou triedou. Podľa stánky slovenskej pošty by takéto zásielky mali byť doručené v nasledovný pracovný deň, nie vždy to tak ale býva. „Podľa mojich skúseností je problémom, že vyúčtovaní je veľa, najmä vo veľkých domoch. Preto niektorí doručovatelia pošty si listy rozdelia a nosia ich po častiach, niekedy aj celý týždeň,“ dopĺňa Eva Plávalová. Všetci vlastníci majú samozrejme právo vyžiadať si vyúčtovanie v elektronickej forme emailom, alebo pomocou formuláru na našej webovej stránke. Takto vyžiadané vyúčtovania zasielame hneď ako je to možné.

Na záver odpoveď na otázku, akým termínom je 31 máj. Do 31.5. musia byť všetky vyúčtovania odoslané, to znamená podané na pošte. Pošta následne vyúčtovania doručí vlastníkom bytov. „Rovnako je to aj pri vládnych inštitúciách. Napríklad pre daňový úrad a iné štátne inštitúcie je rozhodujúci dátum z pošty na obálke, teda dátum odoslania listu. Kedy pošta list doručí nie je podstatné. Vo veľkej väčšine prípadov pracovníci pošty vykonávajú skvelú prácu a nespočetne veľa listov býva doručených včas a bez problémov,“ hovorí záverom Eva Plávalová.

Preto v prípade, ak vám ešte 31 mája nebolo doručené vyúčtovanie, neobávajte sa, nezabudli sme na vás a vaše vyúčtovanie je už určite na ceste k vám.