Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Domy v našej správe>Jelačičova 16-18

Jelačičova 16-18

Dom je v našej správe od 1.8.2001.
Dom bol daný do užívania v roku 1955.

Správca - technik:

Roman Vlnka

Ekonómka:

Albína Laceková

Dom má nasledovné vymoženosti:
  • hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia,
  • vymenené stúpacie rozvody vody, plynu a kanalizácie,
  • vymenené stúpacie rozvody cirkulácie teplej úžitkovej vody,
  • osadené pomerové merače tepla,
  • plánuje sa odstránenie systémovej poruchy balkónov a lódžií, výmena stúpačiek vody, kanalizácie a plynu.