Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Ako sa vyhnúť vysokým nedoplatkom za vodu
Ako sa vyhnúť vysokým nedoplatkom za vodu

Ako sa vyhnúť vysokým nedoplatkom za vodu

11.6.2019

Doručili vám už vyúčtovanie za minulý rok? Máte vysoké nedoplatky za vodu? Chcete podať reklamáciu? Máte na ňu 30 dní. Skôr než ju podáte, skúste sa chvíľu zamyslieť.

Odborníci tvrdia, že ročné vyúčtovanie nákladov za dodávku teplej a studenej úžitkovej vody odráža spotrebiteľské správanie užívateľov bytov za predchádzajúci rok. Znamená to, že v drvivej väčšine prípadov si za vysoké odbery vody môžu sami spotrebitelia a vysoké nedoplatky sú oprávnené.

Skontrolovali ste si napríklad kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo pretekajúcu toaletu? Únik vody z batérie si nemusíte všimnúť niekoľko dní, a pritom iba poškodené tesnenie alebo opotrebovaná kartuša môžu prepúšťať 2 až 3 litre za hodinu. Porucha na splachovači toalety je častou príčinou zbytočne vysokej spotreby. V prípade, že sa prietok vody nezastaví ihneď po spláchnutí, môže dôjsť ku stratám 20 až 25 litrov vody za hodinu! Skúste si to prerátať na deň, týždeň.

Ak sa vo vašom byte neurobili koncoročný odpočet vody diaľkovým odpočtom alebo fyzicky, vašu spotrebu vypočítali na základe legislatívy a nemusí zodpovedať vašej skutočnej spotrebe. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa potom počíta ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v celom dome.

Mnoho ľudí tiež podceňuje povinnosť nahlásiť správcovskej spoločnosti správne osobomesiace. Ide o počet osôb bývajúcich v byte v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka. Mnohí vlastníci bytov v snahe ušetriť peniaze nenahlásia zvýšený počet osôb v byte. Vyšší počet ľudí je však priamo úmerný vyššej spotrebe vody, čo vodomery, samozrejme, okamžite zaregistrujú. V takom prípade si porovnajte spotrebu s predošlými obdobiami a prehodnoťte svoje návyky.

Skôr, ako sa rozhodnete ročné vyúčtovanie reklamovať odporúčame, aby ste si skontrolovali či údaje o nameranej spotrebe v protokole o odčítaní súhlasia s údajom uvedeným na ročnom vyúčtovaní.