Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Ako sa staráme o výťahy?
Ako sa staráme o výťahy?

Ako sa staráme o výťahy u nás?

10.7.2021

Po nedávnej havárii výťahu v Bratislave, pri ktorej prišla o život mladá žena s dieťaťom sa vynorilo mnoho otázok. V akom stave sú výťahy u nás? Nehrozí ďalšie zlyhanie tohto zariadenia?

Aký je technický stav výťahov v Bratislave a ako sa o ne staráte v domoch pod vašou správou?

Podľa mojich skúseností, ale aj podľa vyjadrení zástupcov konkurenčných správcovských spoločností musím skonštatovať, že stav mnohých výťahov je vo veľmi zlom stave. Za súčasnú situáciu mnohokrát nezodpovedáme iba správcovia, ale najmä vlastníci. Na schôdzach nesúhlasia s rekonštrukciami, modernizáciou alebo úplnou výmenou starého výťahu. Sám som sa na schôdzi stretol s vlastníkom, ktorý tvrdil, že: „veď 50 rokov boli v poriadku! Stále fungujú, ešte 50 rokov vydržia!“. Takýto postoj vlastníkov je mimoriadne nezodpovedný. U nás, vo VSD, sa na dobrý stav technických zariadení a obzvlášť na výťahy a rozvody plynu veľmi dbá. Vo viac ako troch štvrtinách domov pod našou správou sú výťahy po generálnej rekonštrukcii alebo sú úplne nové. Zvyšná štvrtina je pod neustálym dohľadom správcu bytového domu a servisnej spoločnosti.

Kedy je nutná výmena výťahu?

Výťah ako každé technické zariadenie podlieha opotrebovaniu. Pri posudzovaní stavu a návrhu riešenia musíme prihliadať na jeho pôvodnú kvalitu a mieru využívania. Súčasné výťahy sú pri bežnom užívaní stavané na dobu 30-40 rokov. Výťahy dané do prevádzky pred 40 rokmi je určite potrebné rekonštruovať alebo nahradiť novými.

Koľko stojí výmena výťahu v bytovom dome?

Cena za generálnu opravu alebo kompletnú výmenu je závislá aj od počtu poschodí. Výťah nie je iba kabína a motor. Má aj mnohé iné komponenty, ktoré zodpovedajú napríklad za bezpečnosť prevádzky. Rekonštrukcia – generálna oprava jedného výťahu pre 10 podlaží stojí okolo 20-tisíc eur. Pri komplexnej výmene výťahu vrátane dverí na jednotlivých podlažiach môže cena presiahnuť 38-tisíc eur.

Môžu si na výmenu požičať vlastníci bytov peniaze v rámci celkovej obnovy bytového domu napríklad od ŠFRB?

ŠFRB ponúka v rámci obnovy bytových domov dve alternatívy pôžičky na výťahy. Pri oprave – rekonštrukcii je možné požiadať o pôžičku vo výške 75 percent nákladov. Pri úplnej výmene výťahov je to až 100 percent z obstarávacích nákladov.

Kto je zodpovedný za stav výťahu v bytovom dome?

Za stav zodpovedajú vlastníci bytov, ale tí túto povinnosť často prenášajú na správcu v zmluve o výkone správy. Správca ju vie preniesť na zmluvnú servisnú spoločnosť.

Môže správcovská spoločnosť odstaviť výťah? Kedy, na ako dlho, za akých podmienok?

Áno môže. Ak je kontrolou, revíziou alebo technickou inšpekciou preukázané, že prevádzka výťahu nie je bezpečná, musí sa odstaviť. Zvyčajne sa tak stáva, ak vlastníci bytov dlhodobo odmietajú uvoľniť finančné prostriedky na riadny servis a opravy. Správca môže bez súhlasu vlastníkov použiť ich finančné prostriedky iba v prípade, že technické zariadenie ohrozuje majetok alebo zdravie. Ak už je v havarijnom stave, vlastníci musia rátať s väčšou investíciou a tú bytový dom nemusí mať na účte. Odstávka výťahu je v takom prípade nutným a najlepším riešením.